Sun, 01 Nov 2020 02:05:37 UTC

Information for build go-toolset-rhel8-8000020191008192251.b9255456

ID4704
Package Namego-toolset
Versionrhel8
Release8000020191008192251.b9255456
Epoch
Sourcegit+https://git.centos.org/modules/go-toolset.git?#95d2bb97193a65e7ea3e56a16764b0687d5b3f73
Built bycentos
State complete
Volume DEFAULT
StartedTue, 08 Oct 2019 19:23:21 UTC
CompletedTue, 08 Oct 2019 20:08:26 UTC
Extra{'typeinfo': {'module': {'content_koji_tag': 'module-go-toolset-rhel8-8000020191008192251-b9255456', 'context': 'b9255456', 'module_build_service_id': 192, 'modulemd_str': '---\ndocument: modulemd\nversion: 2\ndata:\n name: go-toolset\n stream: rhel8\n version: 8000020191008192251\n context: b9255456\n summary: Go\n description: >-\n Go Tools and libraries\n license:\n module:\n - MIT\n xmd:\n mbs:\n mse: TRUE\n buildrequires:\n platform:\n ref: virtual\n stream: el8.0.0\n context: 00000000\n version: 3\n koji_tag: module-centos-8.0.0-build\n stream_collision_modules: \n ursine_rpms: \n filtered_rpms: []\n go-toolset:\n ref: 2200fcbb7b54704ceb01ef4e09c3212035b3dded\n stream: rhel8\n context: b9255456\n version: 8000020190628020723\n koji_tag: module-go-toolset-rhel8-8000020190628020723-b9255456\n filtered_rpms: []\n scmurl: git+https://git.centos.org/modules/go-toolset.git?#95d2bb97193a65e7ea3e56a16764b0687d5b3f73\n commit: 95d2bb97193a65e7ea3e56a16764b0687d5b3f73\n rpms:\n go-toolset:\n ref: 15867b48ee7894e6eb4d4e282c7e39e3e7df36b0\n golang:\n ref: 108839d9c2b0b2e23dae1ea198d97a274d9264cc\n dependencies:\n - buildrequires:\n go-toolset: [rhel8]\n platform: [el8.0.0]\n requires:\n platform: [el8]\n profiles:\n common:\n rpms:\n - go-toolset\n api:\n rpms:\n - golang\n buildopts:\n rpms:\n whitelist:\n - go-toolset\n - go-toolset-1.11\n - go-toolset-1.11-golang\n - go-toolset-golang\n - golang\n components:\n rpms:\n go-toolset:\n rationale: Meta package for go-toolset providing scl enable scripts.\n repository: git+https://git.centos.org/rpms/go-toolset\n cache: https://git.centos.org/repo/pkgs/go-toolset\n ref: 15867b48ee7894e6eb4d4e282c7e39e3e7df36b0\n arches: [aarch64, i686, ppc64le, x86_64]\n golang:\n rationale: Package providing the Go compiler toolchain.\n repository: git+https://git.centos.org/rpms/golang\n cache: https://git.centos.org/repo/pkgs/golang\n ref: 108839d9c2b0b2e23dae1ea198d97a274d9264cc\n buildorder: 1\n arches: [aarch64, i686, ppc64le, x86_64]\n...\n', 'name': 'go-toolset', 'stream': 'rhel8', 'version': '8000020191008192251'}}}
Tags
dist-c8-module-compose
dist-c8-stream-module-compose
modular-updates-candidate
RPMs No RPMs
Module Archives
txt
modulemd.aarch64.txt (info) (download)
modulemd.i686.txt (info) (download)
modulemd.ppc64le.txt (info) (download)
modulemd.src.txt (info) (download)
modulemd.txt (info) (download)
modulemd.x86_64.txt (info) (download)
Logs
build.log